เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา - เกี่ยวกับเรา

การดำน้ำเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานหลายประเภท รวมทั้งเป็นกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ: TCEB) เปิดเผยว่า ในปัจจุบันอุตสาหกรรมสินค้าที่เกี่ยวกับการดำน้ำและบริการการดำน้ำของไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติแล้ว อีกทั้งไทยยังเป็นแหล่งผลิตนักดำน้ำมากที่สุดในโลกด้วย

ด้านนายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) แกนนำคณะผู้จัดงานมหกรรม Thailand Golf & Dive Expo plus Traveler & Outdoor Expo 2022 เปิดเผยว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการดำน้ำเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเรียนดำน้ำ การจองทริปดำน้ำ และการจำหน่ายอุปกรณ์ โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2565 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำจะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 10-20%

ส่วนหนึ่งของสาระที่เรานำเสนอ

ส่วนหนึ่งของสาระที่เรานำเสนอ - เกี่ยวกับเรา

สถานการณ์ธุรกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำน้ำตามที่ระบุข้างต้น เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่า การดำน้ำเป็นธุรกิจหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ เราจึงเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นพื้นที่ร่วมส่งเสริมการดำน้ำด้วยวิธีเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำน้ำหลายประเด็นด้วยกัน โดยส่วนหนึ่งของประเด็นที่เรานำเสนอ มีดังนี้

  1. ศูนย์หรือโรงเรียนสอนดำน้ำ เราคัดเลือกสถาบันที่มีคุณภาพมาแนะนำ 4 แห่ง และร้านจำหน่ายอุปกรณ์ดำน้ำ เราคัดเลือกร้านชั้นนำมาให้พิจารณาจำนวน 6 ร้าน
  2. อุปกรณ์ดำน้ำที่นักดำน้ำมือใหม่ต้องซื้อ กรณีต้องการมีอุปกรณ์ส่วนตัว เราระบุประเภทของอุปกรณ์ และแนะนำแบรนด์รวมทั้งรุ่นที่ควรซื้อ
  3. รวมแหล่งดำน้ำที่น่าสนใจทั่วประเทศ ที่แนะนำให้นักดำน้ำควรหาโอกาสไปชมความสวยงามของธรรมชาติใต้ทะเล